Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH !- CHÚC MỪNG GIÁNG SINH !  
Ngày Chúa vào đời
Ban cho con người
- Ơn sâu cứu rỗi ! 


Con người tội lỗi
- Chẳng thể cứu mình !
Chúa Con thương tình
- Giáng trần gánh tội !


Chúng ta cùng cội
Nên yêu quý nhau
Bởi ta... hiểu sâu
- Những lời Chúa dạy !

Chúng ta mãi mãi
- Theo Chúa chẳng rời !
Gương Chúa sáng ngời
- Soi vào chẳng ố !


Biển đời bão tố
Ta có ngại chi
Lẽ Thật khắc ghi
- Lấy làm đá tảng !Nên ta chẳng màng
Những điều thị phi !
Mọi sự chi chi...
- Thảy đều áo khoác !

Dẫu khổ thể xác
Tâm thần luôn vui
Chúng ta là... Muối
- Dâng đời nhưng không !


Chúc bạn vững lòng
Tâm thần luôn tịnh
Mọi sự Chúa định
- Hết thảy... “Xong rồi !”

- Ta đã nhận rồi
Món quà quý nhất
Nơi Chúa chân thật !
- CHÚC MỪNG GIÁNG SINH !


To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget