Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.

      Hiện nay có rất nhiều trang web lưu trữ hình ảnh nổi tiếng như: Imageshack, Photobucket, TinyPic, Flicker, Picasa, vv. Nhưng tất cả đều có tính năng hạn chế là: giới hạn của tải lên, giới hạn kích thước hình ảnh, tốc độ ít hơn và đặc biệt là giới hạn băng thông. Vậy tại sao chúng ta không sử dụng host lưu trữ hình ảnh miễn phí với băng thông không giới hạn của blogger. Sau đây là hướng dẫn :
 
    1_ Đăng nhập (Login) vào bảng điều khiển Blogger (Dashboard)
     2_ Click chọn Bài đăng mới (NEWPOST)
Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.
 
    3_ Click chọn tab Viết (Compose tab) –> Click chọnLưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.Chèn hình ảnh (Insert Image icon)
Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.
 
    4_ Click chọn Chọn tệp (Choose Files)
Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.
 
    5_ Chọn file ảnh muốn tải lên sau đó chọn Open
Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.
 
    6_ Bấm chọn hình đó sau đó bấm vào nút Thêm hình ảnh đã chọn (Add Selected)
Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.

    - Khi đó sẽ được hình ảnh như dưới.
Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.
 
    7_ Click vào tab HTML trong bài viết
Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.
    
    8_ Bạn sẽ tháy 2 URL hình ảnh nhưng bạn hãy chọn URL hình ảnh gốc sau thẻ href như hình dưới.
Lưu trữ hình ảnh trên blogger không giới hạn băng thông.

      - Hãy sử dụng hình ảnh này bất cứ khi nào bạn muốn với băng thông không giới hạn.

To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget