Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Dọn dẹp ổ cứng tăng tốc cho máy


Trong quá trình chạy, Windows thường phát sinh nhiều file rác, khiến cho máy của bạn chạy chậm như rùa.Sau đây là một số thư mục có thể xóa được và không ảnh hưởng gì tới Windows mà còn làm Windows khởi động nhanh hơn nhiều.

1.Đầu tiên vào : Start -> run, gõ: Prefetch, nó sẽ hiện ra 1 cửa sổ, bạn xoá toàn bộ các file trong đó.
2.Tiếp theo: Start -> run, gõ: temp, bạn cũng xoá các file trong đó.
3.Tiếp theo: Start -> run, gõ: %temp%, tiếp tục xoá các file trong đó.
4. Tạo 1 file tự dọn dẹp cho ổ cứng:
-Start -> run, gõ : Notepad. Copy đoạn code paste vào notepad:
Quote:
C:\windows\system32\cleanmgr.exe /dc /sagerun: 1
C:\
D:\
e:\
( nếu có thêm ổ cứng nào thì đánh thêm vào)
cd\
cd c:\windows\prefetch
del *.* /q
 
-Save file vào ổ cứng hoặc đưa ra desktop : tenfile.bat
 
To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget