Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Khởi động nhanh FireFox trong Windows XP và làm cho XP nhanh hơn          Nếu duyệt Web bằng FireFox trong Windows XP, bạn sẽ thấy rằng khi chạy FireFox thì phải mất khoảng thời gian cửa sổ của nó mới hiện lên. Thủ thuật dưới đây sẽ giúp bạn chạy FireFox nhanh hơn :
          Đóng tất cả cửa sổ FireFox đang mở, nhấn chuột phải vào biểu tượng của FireFox, chọn Properties. Trong hộp Target, đặt tham số Prefetch:1 (bạn nhớ cách ra một khoảng trắng. Bạn cũng có thể thay Prefetch:1 bằng địa chỉ web bạn muốn làm trang chủ) vào phía sau đường dẫn hiện tại rồi bấm OK.
          Khởi động lại FireFox, bạn thấy nó sẽ chạy rất nhanh. Chúc bạn thành công !

 
Thủ thuật làm cho XP nhanh hơn
          Bạn nhấp chuột phải vào biểu tượng My Computer,chọn Properties, chọn thẻ Advanced. Tại Performance, nhấp vào Settings, trong thẻ Visual Effects, bỏ đánh dấu tất cả các lựa chọn và chỉ để lại ba lựa chọn cuối là :
- Use common tasks in folders
- Use drop shadows for icon labels on the desktop
- Use visual styles on windows and buttons

To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget