Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Tắt chức năng "End Now" của windown

Mỗi khi bạn cần tắt máy để đi gấp mà bị chức năng xác nhận tắt chương trình này quấy rối thì thật là phiền, tưởng mình đã tắt máy thế mà đi đâu một hồi, coi lại thì cửa sổ End Now đang lù lù trên màn hình. Sau đây là một cách để tắt chức năng khó chịu này:


Bước 1: Bạn vào Start => Run
Bước 2: Gõ  Regedit.
Bước 3: Vào theo đường dẫn “HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop”.
Bước 4: Đổi giá trị AutoEndTasks thành 1.
Chúc bạn thành công !

To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget