Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Thêm 1 cách để khởi động PC nhanh          - Bạn vào Run (Windows + R) >> devmgmt.msc >> Xuất hiện hộp thoại :
Highslide JS

Highslide JS

          - Bạn kick đúp vào 2 dòng mình khoanh vùng màu đỏ đó (Hoặc kick chuột phải và chọn Properties) Xuất hiện bảng mới, bạn chọn Tab AdvancedSetting
          - Bây giờ bạn để ý nhé : Trong phần Dervice Type nó sẽ mặc định là Auto Detection, nếu chỗ nào nó sáng lên để có thể thay đổi thì bạn hãy chuyển nó sang thành None (Cả 2 dòng trong hình 1 nhé). Ok, thử khởi động lại xem KQ ra sao nào.

To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget