Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Chèn chữ vào ảnh với "Type In Image Buddy"


  • Dung lượng: 1,4 MB
  • Cập nhật: 14/09/2012
  • Yêu cầu: Windows

Giới thiệu

          Type in Image Buddy là một phần mềm dễ sử dụng cho phép bạn thêm văn bản vào bất cứ bức ảnh nào mà bạn có.
Type In Image Buddy

 

Tính năng:

  • Điều chỉnh kích cỡ của hộp văn bản bằng cách sử dụng phím mũi tên
  • Đặt một hộp văn bản ở bất cứ đâu trên ảnh với 1 cú click
  • Lưu văn bản được thêm vào bằng cách nhấn đúp vào hộp văn bản
  • Lưu ảnh mới đến một vị trí mới với đoạn văn bản mà người dùng thêm vào
  • Thay đổi loại font và cỡ font
  • In ảnh mới có chèn thêm văn bản
To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget