Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Tự lên lịch khởi động cho máy tính sử dụng Windows XP

          Với Windows XP, bạn có thể dễ dàng thiết lập cho máy tính khởi động theo lịch định sẵn. 
          Ở mục Scheduled Tasks trong cửa sổ Control Panel, bạn chọn Add Scheduled Task, sau đó là nhấn Next và chọn ứng dụng mà bạn muốn mở. Điền các thông tin mà trình hướng dẫn yêu cầu, đánh dấu tùy chọn Open Advanced Properties for this task when I click Finish. Nhấn Finish, rồi nhấn chọn thẻ Settings. Tại đây, bạn đánh dấu tùy chọn Wake the computer to run this task.
 
           Windows có hai thư mục khác nhau để quản lý các khoản mục có nhiệm vụ khởi chạy trong quá trình máy tính khởi động. Các khoản mục bên trong thư mục C:\Documents and Settings\All users\Start menu\Programs\Startup sẽ được khởi chạy với mọi tài khoản người dùng, trong khi đó các khoản mục trong thư mục C:\Documents and Settings\YourUsername\Start Menu\Programs\Startup chỉ được khởi chạy ứng với tài khoản người dùng tương ứng. 
 
           Để đặt biểu tượng chạy tắt đến ứng dụng ưa thích của bạn vào những thư mục này, bạn kéo biểu tượng của ứng dụng đó trong khi ấn và giữ chuột phải vài thư mục kể trên, sau đó chọn Create Shortcuts Here. Lặp lại thao tác này với các ứng dụng khác mà bạn thường sử dụng như email, trình duyệt...Để tạm thời vô hiệu hóa các khoản mục này, bạn ấn giữ phím trong khi khởi động máy. To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget