Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

TỰ TÌNH XUÂN...Tuổi 54 - Đâu còn trẻ nữa
Nhưng trước mùa xuân... Ta mãi không già !  
Đã dấn thân... chân trời phiêu bạt
Biển đời... nào tránh được phong ba.Có những lúc như thuyền... vô định
Giong buồm lênh đênh... chẳng thiết bến bờ
Cũng là lúc ta giật mình... thiếu vắng
Thiêu thiếu... tình yêu
Văng vắng... ước mơ.Lại có lúc như thuyền... sắp đắm
Lặn ngụp... vòng vây bão tố vô hình
Cũng là lúc ta căng buồm... gượng dậy
Vượt trùng dương... làm cuộc tái sinh.


Tuổi 54 - Đâu còn trẻ nữa
Nhưng trước mùa xuân... Ta mãi không già !  
Cây đời... bao mùa xuân xanh nữa
- Ta còn mê mải mộng... thi ca !  


To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget