Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

- Chẳng chi khuất-phục… Tiến-Phương-này !


Phương đây - Dị ứng… thứ giả hay
- Chẳng để dơ bẩn… dính Phương này !
Vốn ưa sạch sẽ - Siêng dọn dẹp
- Quãng đời còn lại… Phương quý thay !


 
  Được-Sống-Làm-Người-Cơ-Hội-May
Nghịch cảnh… chính là những ông thầy !
Ta vui đón nhận… lời thầy dạy
- Thầy có nghiêm khắc… ta mới hay !


 
  Ta-chẳng-theo-ai-bắt-chước-ai
Kiến thức loài người… để trên tay
Ta-chỉ-chắt-lọc-điều-tinh-túy
- Những thứ tầm phào… để ngoài tai !


 
  Ta-trân-quý-thay-những-điều-hay
Tất cả những gì… giúp ta bay
Vượt lên hết thảy lực trì kéo…
- Chẳng chi khuất-phục… Tiến-Phương-này !

 

 


To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget