Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Anh ưng chịu...

 
 photo hoatrangthieunumiendu.gif

  Anh ưng chịu... nhõng nhẽo
Song không ưa... õng ẹo
Anh ưng chịu... cù nèo
- Cùng nhau cười... ngặt ngoẽo 

 

  Anh ưng chịu... cái nghèo
Nên rất thích... mè nheo
Ta cùng nhau... nuôi heo
- Cuộc sống... chẳng đói nghèo !
 

 
 
  Anh ưng chịu... leo trèo
Mải mê ghì... ôm... níu...
Anh ưng chịu... khều khều
- Sự diệu kỳ... Tình yêu !
 

 
 
  Anh ưng chịu... liu riu
Mê khám phá... đủ điều
Anh biết cách... nuông chìu
- Miễn em đừng... làm kiêu !

 
 
  Anh ưng chịu...bấy nhiêu
- Liệu rằng em... có hiểu ?!
Bấy nhiêu... đâu có nhiều
- Phải không nè... em yêu (!)


  photo Huongveem2_zps8bb645a6.gif


To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget