Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Tiện ích hổ trợ cho Blog


* Bảng mã màu

Bảng mã màu đẹp

Bảng lấy mã màu tùy chọn

Bảng mã màu hiển thị các hệ số màu khác nhau



* Hiệu ứng cho chữ

Tạo chữ “Merry Christmas”

Hiệu ứng đổ bóng cho Text bằng CSS3



* Hiệu ứng cho ảnh



* Hiệu ứng khác



* Khung – Hộp – Bảng biểu – Cửa sổ



* Code CSS / HTML



* Media



* Phần mềm



* Bookmark

H/dẫn cài đặt “Feedburner Atom” cho Blogspot

Tạo “Hộp Like và đăng ký nhận bài viết mới qua email”

Chèn nút nhúng “LinkHay và Tagvn” vào Blog



* Free Hostting



* Flash



* Tiện ích hổ trợ cho Blog


To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget