Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Tiện ích hổ trợ cho Blog


* Bảng mã màu

Bảng mã màu đẹp

Bảng lấy mã màu tùy chọn

Bảng mã màu hiển thị các hệ số màu khác nhau* Hiệu ứng cho chữ

Tạo chữ “Merry Christmas”

Hiệu ứng đổ bóng cho Text bằng CSS3* Hiệu ứng cho ảnh* Hiệu ứng khác* Khung – Hộp – Bảng biểu – Cửa sổ* Code CSS / HTML* Media* Phần mềm* Bookmark

H/dẫn cài đặt “Feedburner Atom” cho Blogspot

Tạo “Hộp Like và đăng ký nhận bài viết mới qua email”

Chèn nút nhúng “LinkHay và Tagvn” vào Blog* Free Hostting* Flash* Tiện ích hổ trợ cho Blog


To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget