Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Các thủ thuật máy tính cần biết

1_ TĂNG TỐC MÁY TÍNH CHỈ VỚI VÀI GIÂY

1.  Vào start > run > gõ lệnh regedit >ok
2. Tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Dfrg > BootOptimizeFuncion
3. Nếu chưa có giá trị Enable thì ban tạo bằng cách nhấp chuột phải vào cửa sổ bên phải, chọn New > String Value ,đặt tên là Enble
4. Nhấp đúp vào Enable và nhập N vào hộp Value data >ok
5. Nhấp đúp vào LcnStartLocation và nhập 0 >ok
6. Nhấp đúp vào LcnEndtLocation nhập 0 >ok
7. Nhấp đúp vào OptimizeComplete nhập No >ok
8. Nhấp đúp vào OptimizeError nhập Not Boot Volume >ok
9. Restart


2_ Tăng tốc độ Shutdown chỉ trong 3 giây

1. Vào start > run > gõ lệnh regedit >ok
2. Tìm đến khóa HKEY_CURENT_WSER > Control Panel > Dekstop
3. Nhấp đúp vào AutoEndTasks > nhập 1 > ok
4. Nếu ban chưa có HungAppTimeout thì bạn tạo ra bằng cách nhấp chuột phải vào bàn hình bên phải chọn New > String Value > đặt tên là HungAppTimeout > nhập 3000 > ok
5. Nếu ban chưa có WaitToKill AppTimeout thì bạn tạo ra bằng cách nhấp chuột phải vào bàn hình bên phải chọn New > String Value > đặt tên WaitToKill AppTimeout > nhập 200 > ok
6. Tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > Curent Cotrolset > Control > nhấp đúp vào Wait ToKill Service Timeout > nhập 200 > ok


3_ Điều Chỉnh Bộ Nhớ Đệm với Cache

1. Vào start > run > gõ lệnh regedit >ok
2. Tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > Curent Cotrolset > Control > SessioManager > Memory Management
3. Nếu chưa có giá trị IoPageLockLimit thì bạn tạo ra bằng cách nhấp chuột phải vào bàn hình bên phải chọn New > String Value > đặt tên IoPageLockLimit > nhấp đúp vào nhập XXXX vào hộp Value data
Trong Đó XXXX mang các Giá trị Khác nhau tùy thuộc vào Ram của máy bạn
XXXX RAM
4096 <32 br="" mb=""> 8192 >=32 MB
16384 >=64 MB
32768 >=128 MB
65536 >=256 MB


4_ Tăng Tốc cho Start menu

1. Vào start > run > gõ lệnh regedit >ok
2. Tìm đến khóa HKEY_CURENT_WSER > Control Panel > Dekstop
3. Nhấp đúp vào khóa MenuShowDelay > nhập 0 > ok

 
5_ Tăng Tốc truy xuất Dữ Liệu trên ổ đĩa Cứng

Notes: Yêu Cầu Máy 256 Ram trở lên
1. Vào start > Run > gõ lệnh system.ini > ok
2. Nhấp đúp chột vào cuối dòng [386enh] nhấn ENTER để xuống dòng
3. Nhập lệnh Irq14=4096
4. Vào File > Save
5. Restart


To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget