Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Sử dụng MozBackup sao lưu, phục hồi thiết lập trên Firefox

Sử dụng MozBackup là cách tối ưu nhất để sao lưu, phục hồi các thiết lập trên Firefox của bạn.
Việc sao lưu các thiết lập trên Firefox như password, bookmarks, danh sách địa chỉ đã truy cập, email… sẽ giúp bạn đảm bảo an toàn cho các dữ liệu của mình. Cách này cũng giúp bạn mang dữ liệu sử dụng trên Firefox của máy tính khác.
Bạn có thể tải phần mềm MozBackup tại đây: MozBackup
 
Đầu tiên bạn tắt tất cả các thẻ đang hoạt động trên trình duyệt "cáo lửa" và đóng cửa sổ trình duyệt này lại.
 
Sau khi chương trình Mozbackup được khởi động bạn nhấn Next để vào hộp thoại sao lưu và khôi phục. Vì là lần đầu tiên sao lưu nên bạn hãy chọn mục Backup a profile. Sau đó, chọn phiên bản Firefox tương ứng để khôi phục.
 
 
download firefox
Sử dụng MozBackup sao lưu, phục hồi thiết lập trên Firefox
 
Bạn đánh dấu chọn những thành phần thiết lập mà mình muốn sao lưu bao gồm Bookmarks, History, Extensions, Saved passwords, Cookies, Savedform details, Downloaded file list và Certificates.
 
Sau đó chọn Browse để xem đường dẫn lưu tập tin khôi phục. Nhấn Next để qua bước tiếp theo. Tại đây chương trình sẽ yêu cầu bạn thiết lập Password để bảo mật. Bạn có thể chọn Yes, sau đó chọn password tương ứng để làm key bảo vệ cho tập tin. Chọn No để không sử dụng dịch vụ này. Sau đó bấm Finish để chương trình bắt đầu sao lưu các thiết lập của bạn.
 
 
tai firefox
Sử dụng MozBackup sao lưu, phục hồi thiết lập trên Firefox
 
 
Sau khi quá trình sao lưu hoàn tất, bạn sẽ có một file dữ liệu chứa các thiết lập của Firefox có đuôi dạng .pcv.
 
 
Các bạn có thể download Firefox tại đây: Download Firefox
 
 
Nguồn: thuvien-it
 
 
 
To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget