Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Thủ thuật xóa khoảng trắng trong văn bản word

Các bạn mở file word cần xóa các dòng trắng ra. Nhấn tổ hợp phím “Ctrl+H” sẽ hiện ra bẳng sau:
 
download office 2010
Thủ thuật xóa khoảng trắng trong văn bản word
 
 
Tại textbox “Fint wath” các bạn nhập ^p^p
 
Tại textbox “Replace with” các bạn nhập ^p
 
Sau đó các bạn nhấn “Replace All
 
Hệt thống thông báo thay thế như sau:
 
Các bạn nhấn “OK” và kết quả là tất cả các hàng trắng đều được xóa hết.
 
Lưu ý: thủ thuật này các bạn có thể sử dụng thay thế các từ, khoảng trắng … trong word một cách đơn giản.
 
Các bạn có thể download các bộ office tại đây:
 
Nguồn: diendanbaclieuTo Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget