Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Khôi phục biểu tượng bị mất dưới khay hệ thống

Đầu tiên, bạn hãy kiểm tra xem biểu tượng ấy có biến mất thật hay chỉ đơn giản là chỉ là bị ẩn đi. Theo mặc định, Windows 7 chỉ hiển thị một vài biểu tượng System Tray. Bạn có thể tìm thấy các biểu tượng còn lại trong của sổ pop-up khi nhấp vào mũi tên nhỏ mầu trắng nằm bên cạnh.
 
Nếu đó không phải là nguyên nhân, bạn cần thay đổi các thiết lập biểu tượng của Windows trong Control Panel. Ở đây bạn có thể gặp một chút bối rối vì Windows có đến hai hệ thống cùng quản lý việc hiển thị các biểu tượng. Hãy lần lượt kiểm tra cả hai hệ thống.
 
 
1. Đầu tiên, kích vào biểu tượng Start, trong khung Search viết “icons”. Trong phần tìm kiếm được, bạn chọn Notification Area Icons.
 
2. Tìm các biểu tượng bị mất, kiểm tra xem chúng đã được thiết lập ở chế độ Show icon and notifications hay chưa.
 
3.  Chọn Turn system icons on or off ở gần phía dưới cùng của cửa sổ Notification Area Icons .
 
4. Một lần nữa, hãy kiểm tra các biểu tượng bị mất đã được thiết lập chế độ On hay chưa.
 
5. Nhấn Ok để thoát.
 
Chúc các bạn thành công!
 
 
 
To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget