Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

THỞ VÀ THIỀN

            Đây là tuyển tập những bài viết hướng dẫn về thiền. Các tác giả giúp cho người đọc có cái nhìn đa dạng dưới các góc độ tôn giáo và tâm linh; từ quan kiến của Đức Phật hàng ngàn năm trước cho đến quan niệm của các thiền sư hiện đại. Thông qua đó, người đọc sẽ nhận thức thiền định là đơn giản và khoa học.          Về mối quan hệ giữa thở và thiền, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã có lần phân tích chí lý: 
“Một vòng đời bắt đầu bằng một hơi thở vào, khi kết thúc lại là một hơi thở ra. Em bé giờ đã là ông già, trả lại cho cõi nhân sinh những gì mình mang nợ. Sinh tử có gì đâu, chỉ là hơi thở mà thôi! Nhưng mấy ai nhận ra điều đó. Chỉ cần nhận diện ra mình đang thở là biết mình đang còn sống. Thấy được mối liên kết hữu hảo giữa Người - và Vạn Vật chỉ là 1 hơi thở. Chúng ta hít vào oxygen, thở ra CO2. Cây cối hít vào CO2, thở ra oxygen. Thế thái nhân sinh vốn nợ nần nhau, mắc nợ lẫn nhau. Sự tồn tại của cái này nằm trong sự tồn tại của cái kia. Nghĩa là trùng trùng duyên khởi!

“Thở vào hoa nở
Thở ra trúc lay
Tâm không ràng buộc
Tiêu dao tháng ngày”

          Vậy đó! Thiền có gì cao siêu đâu, chẳng qua chỉ là hơi thở! Một hơi thở thôi mà bao phép lạ hiển bày”.

          Có thể nói , tập sách này phân tích nhiều trào lưu tâm linh khác nhau, giúp cho người đọc đối chiếu, cảm nhận và khám phá khoa học thiền bằng tư duy của chính mình.

 
Vy Thảo
 

To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget