Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

- Người nguyện sống như là thác vậy !


Khi đối diện
- Trước dòng thác đổ
Người miên man... Suy nghĩ lắm điều...


 

Đơn giản quá !
Mà sâu sắc quá !
Người nguyện sống :
- Như là thác vậy !

  photo 67C02FB4-2070-4838-903D-EED5B085720C.gifTo Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget