Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Tâm sự... một loài chimBản tính tôi – Thể chim trời
Thích bay đây đó giữa trời – TỰ DO ! 

Chim tôi – Mê tít thò lò
Tìm hiểu... Khám phá... mọi kho báu Đời !
Chim tôi – Muốn vượt biển khơi,
Ngõ hầu thỏa chí một đời – Là Chim !
Chim tôi – Chí sợ... bị kềm
Không sao bay được – Đời chim ra gì !
Dẫu cho – Sóng gió bất kỳ...
Chim tôi chẳng sợ - Bởi vì... Đích xa !
Chim luôn tìm cách vượt qua
Cho dù tơi tả... Dù là khổ đau...! photo 0233.gif

Đời sống - Có được bao lâu
Chim tôi – Hiểu lắm... nên đau đáu hoài...
Chim tôi – Mơ ước... Ngày mai...
Được cùng chia sẻ... Được bay cùng đàn !
Chim tôi – Nguyện sẽ siêng năng
Tìm kiếm Chim Bạn – Tri âm trong đời !
Tri âm... hỡi ! Tri âm... ơi !
Chim tôi – Tha thiết... Khản hơi gọi mời !


 To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget