Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Hương... "Thằng Tôi"


 
 photo icon-cchuong.gif Tôi là - Một kẻ rong chơi
Sục sạo... Tìm kiếm... Hương đời tinh khôi !

Hương quê… trĩu nặng hồn tôi
Dung dị - Chân chất - Mặn mòi - Có duyên.

  photo f23d3300.gif

 photo x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNeKeDDtfPRX4A__CJERfqH0TsjHIFeCJLxA0-_rFx_ewoSJtPgvbwM8tlC1625UM-HfPYaSwqDuPfLOi5umVK84.gif  Hương sắc một hướng... không quên !
Hương xưa kỷ niệm... tím rền trong ta !
 photo 58.gif
 photo gif_icon076.gif

Chắc rằng - Hương xưa đã xa
Hương nay... tìm kiếm - Hương mai... mong chờ.

Hương lòng... tôi mãi tôn thờ
Hương thắm… gìn giữ chẳng lơi bao giờ !

Hương tình - Tự hát vu vơ...
Hương hoa - Thưởng thức... Chẳng mơ có ngày...

Hương buồn - Gửi mây ngàn bay...
Hương vui - Đậu lại nơi này cho chăng (!)

Hương đau… đã là bạn thân
- Bấy nhiêu Hương ấy thành "Thằng Tôi" đây !
 photo 69.gif

 

To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget