Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Hạnh phúc đến từ đâu ?

 


Hạnh phúc là do suy nghĩ từ trong lòng mỗi chúng ta đó bạn! Khi ta bỏ được "cái tôi" trong người và lòng "tham lam" thì ta sẽ thấy được hạnh phúc. Đơn giản quá bạn nhỉ !


Nguồn:
Các video clip liên quan


To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget