Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Mưa... Nắng...
 photo b1293cfae4eb0958c24f8cc93048a99dth.gif

 
  Nhiều ngày mưa dầm dề...
Khiến con đường lầy lội
Trời mưa… Thật lắm tội...
- Ước chi trời nắng ấm !
  Đã nhiều ngày nắng ấm...
Khiến con đường bụi vương
Trời nắng… Thật khó thương...
- Ước chi trận mưa rào !
  Trời lúc mưa lúc nắng
- Ấy quy luật tự nhiên !
 
Chỉ con người lắm chuyện...
- Có lúc nắng... lúc mưa...
To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget