Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

Suy tưởng... mỗi ngày*** Điều bạn cần phải làm khi bạn không thích điều gì đó là thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, thì hãy thay đổi cách nghĩ của bạn về nó. Đừng than trách.
                                                 ~ Maya Angelou ~


To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget