Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Chân dung tuyệt đẹp của bộ đội Cụ Hồ qua nét vẽ hoạ sĩ Mỹ Simon McCouaig.


Simon McCouaig, họa sĩ Mỹ chuyên vẽ minh họa cho các cuốn sách quân sự hiện đại, minh họa một cách trực quan chân dung tuyệt đẹp của bộ đội Cụ Hồ bằng những hình vẽ rất sống động.

Dưới đây là các hình vẽ trích từ tác phẩm "The NVA and Viet Cong".


To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget