Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Lác mắt với những tác phẩm điêu khắc đẹp lạ lùng


Lác mắt với những tác phẩm điêu khắc đẹp lạ lùng được làm từ vỏ chuối qua bàn tay của nghệ sĩ người Hà Lan Stephan Brusche.

To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget