Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG CÁC BẠN BÈ CLICK VÀO AVATAR CỦA MÌNH TRONG DS THÀNH VIÊN LẠI DẪN ĐẾN TRANG 
Tại Blogspot chúng ta có chức năng kết bạn dưới dạng Theo dõi blog của bạn bè. Khi ta chọn theo dõi blog nào thì avatar của mình sẽ xuất hiện trên blog đó trong mục Thành viên, khi ấy mọi người click vào avatar ấy sẽ tới được blog của mình. Tuy nhiên nếu không chú ý khi chọn theo dõi các bạn sẽ để thiết lập mặc định dưới danh nghĩa của Google+ thì khi mọi người click vào avatar của bạn sẽ dẫn tới trang Google+ của bạn như ảnh dưới chứ kg tới blog:
  
Để mọi người khi click vào avatar sẽ liên kết tới blog các bạn chú ý phần thiết lập khi chọn Theo dõi (Kết bạn) với các blog khác như sau:
Muốn kết bạn với blog nào thì các bạn vào blog đó và click vào mục "Tham gia trang web này"


Sẽ xuất hiện một hộp thoại như sau và các bạn chọn vào mục "Tùy chọn khác"

Hộp thoại chỉnh sửa tiểu sử hiện ra và bạn chọn "Thay đổi"

Sau đó chọn "Blogger" nhé.

Click vào "Đóng"để hoàn thành.

Lúc nầy avatar của bạn đã hiển thị trên blog của bạn bè đó rồi.Mọi người click vào sẽ hiện ra hộp thoại nầy:

Khi click vào nick name sẽ tới trang Hồ sơ của bạn:
Click vào nick name lần nữa là tới blog bạn rồi.
________________________________
 


Đó là cách kết bạn bằng danh nghĩa blog.Các bạn nào đã lỡ kết bạn bằng danh nghĩa Google+ thì khi mọi người click vào avatar sẽ liên kết tới Google+ mà không tới blog. Cách khắc phục như sau:
Vào blog mà bạn đã lỡ kết bạn dưi danh nghĩa Google+ ấy.
Cũng chọn "Tham gia trang web này" như trên.
Đăng nhập và Theo dõi. Khi ấy trên blog đó sẽ xuất hiện thêm 1 avatar của bạn nữa. Click vào "Tùy chọn" nhé:Chọn tiếp "Cài đặt trang web:

Sẽ xuất hiện một hộp thoại và bạn click vào "Thay đổi" và chọn "Blogger" như trên nhé !
CHÚ Ý: Thiết lập nầy chỉ đặt 1 lần và hệ thống tự động ghi nhớ, sau nầy khi kết bạn với ai thì hệ thống sẽ tự động kết bạn dưới danh nghĩa Blogger. Các comment cũng thế.
 

Chúc các bạn thành công !
To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget