Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

LÃNG TỬ RONG CHƠI...  Lãng tử rong chơi… giữa cuộc đời
Dong ruổi tìm hương… khắp mọi nơi
Một mình một ngựa… lòng thanh thản
Thưởng ngoạn mọi vẻ đẹp giữa đời.  Lãng tử rong chơi… khắp mọi miền
Say mê vẻ đẹp của thiên nhiên
Tìm hiểu… Khám phá điều thú vị
Chẳng quản sa mạc hay thảo nguyên.


 

  Lãng tử rong chơi… thích lang thang
Song chẳng vì thế lại… làng chàng
Những nơi cần đến thì mới đến
- Đẹp mà không tốt, chẳng đeo mang !   Lãng tử rong chơi… giữa đại ngàn
Ung dung tự tại… huýt sáo vang
Lâng lâng… bên suối huyền diệu ấy
Tiếng suối hòa tiếng lòng ngân vang…  Lãng tử rong chơi… nhắm đích xa
Mục tiêu xác định… Đấy là nhà !
Hướng về nhà ấy… Chàng thủng thỉnh
- Một ngày ắt đến, gấp chi mà !  Lãng tử rong chơi… khoái một mình
Một mình tự tại… một mình ên
Bởi mình tự biết mình… hơn hết
- Độc Lập Tự Do Mình Tôn Vinh !


  Lãng tử rong chơi… hồn tinh khôi
Tay mở… Lòng trong… Tâm sáng ngời
Loài người bắt tội chàng chi được
Ngay cả Ông Trời cũng ngậm môi !
  Lãng tử rong chơi… đủ tự tin
Với mọi tình huống… đến với mình
Đương đầu - Chấp nhận - Không ln tránh
- Xem nhẹ hết thảy... Trọng nghĩa tình !  Lãng tử rong chơi… CỐT  TÂM  VUI  !
Buông xả mọi sự… vốn rối nùi
Chắt lọc những gì… tinh túy nhất
Yêu thích ánh sáng, ghét tối thui.  Lãng tử rong chơi… suốt đời này
Chẳng ngại giông tố hay nạn tai
Bao phen sinh tử… Trời bắt Sống
- Thần Chết sợ ta… Ta sợ ai !    Lãng tử rong chơi… thú mê ly
Chẳng ham chẳng muốn một điều gì
Mặc cho thế sự… Trời hay Đất
- Tiến Phương Một Hướng Cứ Thế Đi !


  Lãng tử rong chơi… chí tận trời
Chẳng để dây vào... sự lôi thôi
Thân đà vốn nặng… Tâm muốn nhẹ
Duy chỉ mỗi cách – RONG  CHƠI  THÔI  !!! 


Photobucket
To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget