Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH... ĐỜI TÔI !!!


Vui mừng… Chúa đã giáng sinh
- Để tôi có được chính mình hôm nay !


322.gif

Ngày xưa… không biết chẳng hay
- Cuộc đời trống rỗng, loay hoay… mệt nhoài !

Chẳng thấy tí gì tương lai
- Chỉ thấy xám xịt nào hay biết gì !
Nhiều lần… toan chết quách đi
- Song nào chết được, thế thì… sống thôi !

 

Sống sao cho xứng phận người
- Ta luôn trăn trở một đời của ta !

 322.gif

Nằm gai nếm mật… từng qua
- Ta nào có ngại phong ba cuộc đời !

Ta cốt TÌM  HƯƠNG GIỮA  ĐỜI
- Tự tin nội lực thách đời thử thiên !

Có được Chúa – Ta điềm nhiên
- Hướng về Cứu Chúa… Ta nguyền dấn thân !

Vui mừng… Chúa đã nhập thân
- TÂM – TÂM định hướng, khó khăn chẳng nề !
 Chân–Thiện–Mỹ Cứu Chúa hè
- Không mùi tôn giáo, chẳng thiên loài người !

Ta chỉ chắt lọc mà thôi
- Tinh hoa thừa kế, lôi thôi… xin chào !
Cảm tạ Chúa - Ơn nhiệm mầu
- Tri ân hết thảy... nặn nhào nên tôi !
 322.gif

- MỪNG  CHÚA  GIÁNG  SINH…  ĐỜI  TÔI  !!!
To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget