Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Thơ vui - ĐÀN BÀ KHỔ QUÁ…!!!Ngày 8 tháng 3 đến nơi

Chị em phụ nữ đứng ngồi không yên (...)Lý trí cứ muốn... vùng lên...

- Trái tim cân nhắc... có nên không hè (...?!)

Nên chăng - Cứ chịu... bị đè...

Hơn là - Muốn cưỡi... để te tua lòng (!)

Thẳm sâu... Khổ dạ đau lòng...

- Đàn ông xởi lởi... thường không cởi lòng (!)

Đàn ông ưng chịu... cởi lòng...

- Lại không cởi trói... Đáng buồn cho không (!)Phận đàn bà... kiếp ngửa trông...

- Mong trời đoái đến... Mong chồng ngó qua..."Đau đớn thay... phận đàn bà..."

- Nếu mà hơi quá...

- Thành ra... không chồng !
Chấp nhận "kèo" dưới... nên không (...!?)

- Để không hạnh phúc !

- Để không thỏa lòng !

Trời hỡi...

- Ông thấu cho không...

- Đàn bà khổ quá... Réo Ông... tối ngày...

 To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget