Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

EM LÀ QUAN TRỌNG
  EM LÀ QUAN TRỌNG đối với tôi
Phương này vốn dĩ yêu em rồi
Chiều dần buông xuống càng hiển hiện
- Chỉ còn mỗi em đến với tôi !


 

  EM LÀ QUAN TRỌNG đối với anh
Có em - Anh thấu hiểu... ngọn ngành
Thiên đường hạ giới... là có thật
- Chẳng phải kiếm tìm chi quẩn quanh !


 

  EM LÀ QUAN TRỌNG đối với em
Ở em - Hội tụ... những khát thèm
Âm ỉ... Mãnh liệt... khi khơi thoáng
- Khi được cháy rồi... Em ngẫm xem (!)


 

  EM LÀ QUAN TRỌNG với con người
Bởi không có em - Con người hôi
Được em - Con người tự điều chỉnh
- Vượt lên hết thảy... Vì em thôi !


 

  EM LÀ QUAN TRỌNG với cuộc đời
Bởi không em - Trời đất tối thui
Cảm tạ tạo hóa đà ân sủng
- Được em trong đời _ Đời hóa vui !


 

  EM LÀ QUAN TRỌNG lắm, em ơi !
Với anh - Với em - Với cuộc đời
Hết thảy... vận hành theo em đấy !
- Là Chân-Thiện-Mỹ đấy, em ơi !


 To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget