Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

"KHÔNG LÀ AI" - "KHÔNG GIỐNG AI"
  Kết nhau... trên mạng ảo
Bởi em "KHÔNG LÀ AI"
Anh thì "KHÔNG GIỐNG AI"
- Giống nhau "KHÔNG", em nhỉ (!)


 

  Một "KHÔNG..." tự cho đi
Một "KHÔNG..." được nhận về
Hai "KHÔNG..." cùng tỉ tê...
- Bên nhau KHÔNG..., em hè (!)


 

  Em "KHÔNG LÀ..." quá trẻ !
Anh "KHÔNG GIỐNG AI" nha !
Hai "KHÔNG..." qua lại qua...
- Có nhau KHÔNG..., em há (!)


 

  Em "KHÔNG LÀ AI" cả !
Anh "KHÔNG GIỐNG AI" mà !
Hai "KHÔNG..." thú vị đa !
- Có gì KHÔNG..., em à (!)


 


To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget