Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Người đàn... Người múa... photo 33430782983932937131.gif


 


 photo x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNeKeDDtfPRX4A__CJERfqH0TsjHIFeCJLxA0-_rFx_ewoSJtPgvbwM8tlC1625UM-HfPYaSwqDuPfLOi5umVK84.gif  Em là – Người đánh đàn


Anh là – Người nhảy múa

Anh như bị… “bỏ bùa”

- Theo tiếng đàn của em !  photo 69.gif


 photo thhearts11.gif


 photo x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNeKeDDtfPRX4A__CJERfqH0TsjHIFeCJLxA0-_rFx_ewoSJtPgvbwM8tlC1625UM-HfPYaSwqDuPfLOi5umVK84.gif  Đàn ơi ! Cứ dìu dặt…

Cứ trầm bổng… thiết tha…

Anh nhảy múa… Hát ca…

- Suốt cả đời chẳng chán !  photo 69.gif

 photo thhearts11.gif photo x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNeKeDDtfPRX4A__CJERfqH0TsjHIFeCJLxA0-_rFx_ewoSJtPgvbwM8tlC1625UM-HfPYaSwqDuPfLOi5umVK84.gif  Nếu một mai… người đàn

Nếu một mai… người múa

Tâm hồn héo già nua

- Chẳng còn chi thú vị !

 photo thhearts11.gif photo x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNeKeDDtfPRX4A__CJERfqH0TsjHIFeCJLxA0-_rFx_ewoSJtPgvbwM8tlC1625UM-HfPYaSwqDuPfLOi5umVK84.gif  Thú vị… là tiêu chí

Khi tuổi xế hoàng hôn

Lòng khắc khoải… bồn chồn…

- Mong mỏi điều thú vị !  photo 69.gif

 photo thhearts11.gif photo x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNeKeDDtfPRX4A__CJERfqH0TsjHIFeCJLxA0-_rFx_ewoSJtPgvbwM8tlC1625UM-HfPYaSwqDuPfLOi5umVK84.gif  Cả hai ta… cùng thi

Cho đến khi giật giải

Cho đến khi… cả hai

- Cùng chung một, em nha (!)  photo 69.gif


 photo 34162617923377240511.gif
To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget